Dagelijks Woord

Het wonder van herstel


Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt Uw trouw... *Klaagliederen 3 vers 23 NBV*

Toen ik gisteren naar buiten tuurde door het kleine keukenraampje viel mijn oog plots op het randje tuin wat hier de erfafscheiding bepaalt. En zie daar... een dappere Schoenlappersplant maakt een wonderlijk herstel door na het ijzige, sneeuwrijke weekend :-)

Het schijnt de Schoenlapper niets gedeerd te hebben! Winterhard als hij is, veert hij weer krachtig op.

Snel wandelde ik naar buiten... Ook een enkele Primula heeft het nog niet opgegeven. En dan te weten dat er het komende weekend weer winterse buien worden verwacht?

Het is en blijft iets om je over te verwonderen... De ijzersterke veerkracht die onze Hemelse Vader heeft gelegd in alles wat groeit en bloeit :-)

Een warme groet uit ons hart & de Ostfriese boerderij

Share this: