Dagelijks Woord

Staan op Gods beloften


De Bijbel is het levende woord van God. Het staat vol met rijke beloften voor ons leven. Ze zijn opgetekend uit liefde voor ons mensen. En ze zijn vrij te verkrijgen door het geloof in Jezus Christus.

Doordat Jezus al onze zonden en schulden wilde dragen is deze genaderijke weg tot God toegankelijk geworden. Een stroom van genade vol met rijke beloften mag hierdoor onze erfenis zijn. Is dat niet bijzonder?

Durven jullie te staan op de beloften van God? Maar ook te geloven dat Hij ze royaal wil schenken aan Zijn geliefden?

Een warme groet uit ons hart & de Ostfriese boerderij 

Share this: