Dagelijks Woord

Zondag-genoeglijkheden


Wonderlijk bedacht,
majestueus doordacht.
Schitterende pracht,
zorgvuldig op het grauwe hout aangebracht

Overweldigende kracht,
tere blaadjes zijdezacht.
Pastelkleurige bloesemdracht,
trotserend een ijzige nacht.

Talrijk nageslacht,
dapper verwacht.
Pure schoonheid op waarde geacht,
sprankjes Hemelse schepping waar de mens naar smacht

...Nieuwe scheutjes genaderijk leven vol van Gods almacht...

Genesis 1 vers 11 & 12 (HSV)

11) En God zei: laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.

12) En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was.

Share this: