Dagelijks Woord

Door het veld naar de lepelaars


Een mens kan niet alles hebben... Dus een mooie foto van de "Lepelaars" die in de biotoop hier even verderop verblijven (op hun doorreis) is er niet. Maar wel het bewijs dat ze echt zijn door een iets minder mooie foto :-)

Zo wandelden wij recht vanuit ons veenhuisje de akker uit, netjes over de karrensporen die de boer heeft getrokken tot aan het natuurgebied vlakbij het water. Want daar zijn ze op dit moment, die prachtige vogels; "Lepelaars" :-)

Genieten jullie met ons mee?

Een warme groet uit ons hart & ons veenhuisje...

Share this: