Dagelijks Woord

Zondagse genoeglijkheden


Buigen

Het was de zwarte kraai die mij deed lachen in de afgelopen week :-) Voor ons op de akker, die tot aan de zeedijk loopt, zat het beestje. Een langgerekte schaduw streek zich voor de kraai uit over de vette kleibodem. Plots kreeg hij er zelf ook erg in. Want… wie was dat eigenaardige beest nu eigenlijk voor hem?

Hij besloot te buigen, en nog eens, en nog eens. Al buigend boog het eigenaardige beest voor hem met hem mee :-)

Ik moest erom lachen en dacht na over “buigen”. We buigen ons voor veel dingen in het leven. De maatschappij vraag veel. We rennen en we vliegen. En de hoeveelheid prikkels die we vandaag de dag te verwerken krijgen is ook al zo overvloedig.

Maar buigen we slechts daarvoor? Voor het geld, voor de tijdsdruk, voor de hoeveelheid informatie die we allemaal tot ons moeten / willen nemen?

Is er nog tijd om voor Jezus te buigen en Hem te aanbidden?

...Hij legde vol liefde Zijn Hemelse heerlijkheid af en kwam bij ons wonen om vervolgens Zijn leven te geven voor ons mensen. Wat een liefde!...

Nader tot God en Hij zal tot u naderen...
Jakobus 4 vers 8a (HSV) 

Als we tijd vrij maken om Hem te aanbidden en voor Hem te buigen; zal Hij dichterbij komen in ons leven :-)

Heart Of Worship * Michael W. Smith (lyrics)  


  

Share this: