Dagelijks Woord

Zondagse rust


Leren vertrouwen is "RUST" vinden bij God... Het is een wonderlijk en leerzaam proces te ontdekken dat Zijn sterke hand je vasthoudt; Hij laat je nooit los!

In het Bijbelboek Mattheus hoofdstuk 14 vinden we een prachtig verhaal dat Jezus over het water liep terwijl zijn vrienden in een schip op datzelfde water verbleven. Ze schrokken in eerste instantie van deze ietwat vreemde situatie, want wie was dat eigenlijk die daar op het water liep?

Mattheus 14 vers 27 t/m 31 (Het Boek)
Jezus stelde hen gerust. "Wees maar niet bang, ik ben het." Petrus riep: "Here, als u het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe moet komen!". "Kom maar!" riep Jezus. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een heel harde wind stond. De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. "Here, help mij!" schreeuwde hij. Jezus stak hem Zijn hand toe en trok hem uit het water. "Och, twijfelaar," zei Hij, "waarom heb je zo weinig vertrouwen in mij?".       

Je ziel mag "RUST" vinden in Jezus. Heb geloof en twijfel niet... Want in welke situatie je ook kan belanden, Hij wil je Zijn hand uitstrekken en je zelfs uit je benarde situatie omhoog trekken. Bij Jezus ben je veilig, daar mag je gerust op zijn!Een warme groet uit ons hart & ons veenhuisje

Share this: