Dagelijks Woord

Zondagse rust


De verhalen van Jezus zijn eigenlijk altijd wel bijzonder van karakter... Neem nu dit Bijbelverhaal eens:

Matteüs 17 vers 1 t/m 8 Het Boek

1) Zes dagen later nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee en ging met hen een hoge berg op. Daar waren zij alleen.
2) Zijn uiterlijk veranderde voor hun ogen. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden verblindend wit.
3) Ineens zagen zij Mozes en Elia met Hem staan praten.
4) Petrus zei tegen Jezus: ‘Here, het is maar goed dat wij hier zijn! Zal ik drie tenten maken? Eén voor U, één voor Mozes en één voor Elia?’
5) Maar voordat hij was uitgesproken, kwam er een lichtende wolk boven hen. Een stem uit die wolk zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart. Luister naar Hem.’
6 )Bij het horen hiervan werden de leerlingen zo bang dat zij zich plat op de grond lieten vallen. 
7) Jezus kwam naar hen toe en raakte hen aan. ‘Sta op,’ zei Hij. ‘Jullie hoeven niet bang te zijn.’ 
8) Toen zij opkeken, zagen ze alleen Jezus nog.

Jezus ging met een paar van Zijn vrienden een hoge berg op; weg van de drukte! Ze gingen de rust en stilte van het ruige berglandschap tegemoet. Samen met Jezus mochten ze op een wonderlijke bergtocht gaan. En wat hebben ze veel beleefd! Het zal een ervaring voor het leven geweest zijn, 1 om nooit te vergeten... 

Dit verhaal leert ons dat als je God in alle rust opzoekt, tijd vrijmaakt en je focus op Hem stelt Hij je wil naderen in liefde om te bemoedigen, te versterken of van wijsheid te voorzien. Jezus zegt dat we niet niet bang hoeven te zijn! Je mag in alle rust genieten van Zijn wonderlijke omgang...

https://www.dagelijksebroodkruimels.nl/jakobus-4-8-v2/

Heb jij wel eens een bijzondere ervaring met God gehad toen je Hem opzocht in alle rust en stilte?

Een warme groet uit ons hart & ons veenhuisje...

Share this: