Dagelijks Woord

Zondagse rust met pasen


Er gebeurde zoiets moois na de diepe droefenis, het lijden en de strijd. Onze geliefde Heer Jezus stond op uit het graf en was levend en wel aanwezig! In de hemelse gewesten stond alles op de grondvesten te trillen. Vanaf dat moment is er namelijk iets wezenlijks voor eeuwig veranderd. 

We wensen je een blijde "paaszondag" toe; vol van Jezus rust & vrede. Dat het genaderijke offer dat Hij bracht uit liefde voor ons mensen een plek mag krijgen diep vanbinnen...

https://www.dagelijksebroodkruimels.nl/johannes-3-16-2-2/
Auteur plaatje: Willemien van Werkhoven

Ons verlangen is dat door dit paasfeest heen de overwinning van Jezus opstanding mag zegevieren!

Een warme groet uit ons hart & ons veenhuisje...

Share this: