Dagelijks Woord

Zondagse rust


Langs deze weg een kleine boekbespreking over het boekje:

De Tuin van Genade;
schatten uit Het Gouden Boek
Jill Briscoe
ISBN 978 90 33815 10 2 NUR 713 

Graag delen we een hoofdstuk met jullie uit het kopje "toewijding". Dit kleine boek is een lieflijke poëtische bemoediging vol met teksten uit de Bijbel en gedichten die op een diepgaande manier zijn uitgewerkt. Wij kregen het ooit cadeau van een buurvrouw die het zo liefdevol voor ons uitkoos in een moeilijke tijd. Hopende dat dit korte stukje jullie ook mag bemoedigen en in Zijn rust mag brengen!


Zuivere lucht

Hoe kwam het toch, dat telkens als ik naar "de  diepe plaats" ging waar niemand komt, ver van de oppervlakkige plaatsen waar iedereen leeft, ik makkelijker kon ademen? Op een dag viel me op, terwijl ik op de treden van mijn ziel zat en op de lente wachtte. Eigenlijk was het altijd lente daar vlakbij de voordeur. Ik zelf neem de winter mee naar de ontmoetingsplaats. Het duurt even voordat ik de lente in mijn hart voel, maar als de kalme warmte van de Heilige Geest met het smeltproces begint, haal ik diep adem en merk - zuivere lucht, zo zuiver! Terwijl ik wachtte tot Hij zou komen, speelde ik met een paar woorden hierover:

Zuivere lucht,
geen vuiltje aan de lucht - ik adem vrij
de Geest van de Vader, Hij blaast over mij.

Een bries van warm zonlicht, gezegend in 't licht,
verdrijft alle kou van mijn kille gezicht.
Gods Zoon gaf Zijn adem, Zijn geest in dat uur,
nu gloeit hier mijn hart vol passie en vuur.

Levenslicht
snijdt dwars door de nacht.
Gods stralende glorie,
Zijn reddende kracht.
De schaduwen vluchten, mijn Heer gaat mij voor,
ik zet slechts mijn voeten in 't zand met Zijn spoor.

Geest vol leven,
vervul heel mijn wezen.
Dan zal ik geen vijand,
geen tegenstand vrezen.

Ik voel Uw bescherming,
Uw vleugels rondom,
wanneer 'k met Uw Geest
in aanraking kom.
Ja, blaas over mij, maak sterk en maak rein,
dat ik in Uw zuivere lucht steeds mag zijn!

Een warme groet uit ons hart & ons veenhuisje...

Share this: