Dagelijks Woord

Zondagse rust


Psalm 87 vers 7b (HSV)

Al mijn bronnen zijn in U...
Alle meine Quellen sind in dir...

Wie we ook zijn of waar we ook vandaan komen: Zijn liefdevolle genade wil ons samen verbinden en brengt ons ten diepste "thuis" met zicht op de tijd die komen zal. In de oude psalmen werd het al met een vooruitziende blik gezongen, dat al onze bronnen in en uit Hem alleen zijn.

Bij de beek achter de oude Hof (Hahnenbach - Neuenkirchen - Lüneburger Heide) viel er iets op; al de verschillende groene bomen en struiken lieten hun wortels uitkomen bij de lieflijke beek. Gemoedelijk stonden ze zij aan zij, de varen naast de oude beukenboom. Het het kleine struikje van onder naast de immense boom van daarboven. 

Al mijn bronnen zijn in U zingt de Psalm zacht verder...


Ja ooit zal er vrede zijn, komt daar de dag dat God onze Hemelse Vader alle dingen nieuw maakt.  Als dat geen hoopvolle toekomstverwachting is!

Openbaring 21 (HSV)

 1 En  ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
 2 En ik, Johannes, zag  de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.
 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:  Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
 4  En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
 5  En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,  Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden  zijn waarachtig en betrouwbaar.
Een warme groet uit ons hart & ons veenhuisje...


Share this: